Hush Laivasto Kengät Cayto Mazin Naisten Puppies PrXOP0

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Kengät Puppies Hush Naisten Mazin Cayto Laivasto Puppies Naisten Mazin Laivasto Hush Cayto Kengät Valtiontukisäännöissä kielletään tuet, jotka ”suosivat jotakin yritystä tai tuotannonalaa”. Valikoivat tukitoimenpiteet ovat siis kiellettyjä.

Valikoiva toimenpide vaikuttaa yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen tasapainoon. Valikoivuus erottaa valtiontukitoimenpiteen nk. yleisistä toimenpiteistä. Jos yleisesti sovellettavat säännöt astuvat automaattisesti voimaan kaikille yrityksille, esimerkiksi yritysverokannan tai sosiaaliturvamaksujen yleinen alennus, kyseessä ei ole tuki, vaikka hyöty kohdentuisi erisuuruisena erikokoisille tai eri toimialoilla toimiville yrityksille. Sen sijaan toimenpide on valikoiva silloin, kun sitä ei sovelleta kaikkiin taloudellisiin toimijoihin. Esimerkiksi toimenpiteet, joita sovelletaan vain pankkialaan, ovat valikoivia, koska ne eivät hyödytä muita talouden aloja.Valikoivuus voi olla myös maantieteellistä tai yrityksen koosta riippuvaa. Esimerkiksi tietyllä alueella sijaitsevien yritysten väliaikainen verohuojennus on kiellettyä. Siten kaikki sellaiset julkiset toimenpiteet, joita ei voida pitää yleisenä vero- tai talouspoliittisena toimenpiteenä, ovat sääntöjenvastaisia valtiontukia. Suurin osa toimenpiteistä on lähemmässä tarkastelussa valikoivia jollain tavalla.

Lakiasiantuntijamme

Kristo Ristimäki

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 605

Toimin Fondialla pääasiallisesti oikeudenkäyntijuristina. Vahvimmillani olen kauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja työoikeudellisten juttujen sekä julkisten hankintojen parissa.

Laivasto Cayto Kengät Puppies Naisten Mazin Hush Satu Relander

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 440

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritysjärjestelyiden saralla.

Kenkiä Osapuolen Häät Muokata Naisten Taivas Iso Kengät Korkokengät Teräväkärkiset Pumput Musta Koko Hyvät Nansay 5xHqnpPSS
Hush Laivasto Kengät Cayto Mazin Naisten Puppies PrXOP0 Hush Laivasto Kengät Cayto Mazin Naisten Puppies PrXOP0 Hush Laivasto Kengät Cayto Mazin Naisten Puppies PrXOP0 Hush Laivasto Kengät Cayto Mazin Naisten Puppies PrXOP0 Hush Laivasto Kengät Cayto Mazin Naisten Puppies PrXOP0 Hush Laivasto Kengät Cayto Mazin Naisten Puppies PrXOP0