Naisten Saappaat Saappaat Naisten Naisten Pleaser Iloksi 3029 Naisten 3029 Iloksi Iloksi Pleaser Pleaser Saappaat Iloksi Pleaser 3029 qzaAxzE

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Iloksi Iloksi Naisten Iloksi Naisten Saappaat Pleaser Saappaat Iloksi Pleaser Pleaser Saappaat 3029 3029 Pleaser Naisten 3029 Naisten Naisten Iloksi Saappaat Saappaat 3029 Pleaser Pleaser Iloksi Naisten Pleaser 3029 Saappaat Naisten Iloksi Pleaser Naisten Iloksi 3029 Valtiontukisäännöissä kielletään tuet, jotka ”suosivat jotakin yritystä tai tuotannonalaa”. Valikoivat tukitoimenpiteet ovat siis kiellettyjä.

Valikoiva toimenpide vaikuttaa yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen tasapainoon. Valikoivuus erottaa valtiontukitoimenpiteen nk. yleisistä toimenpiteistä. Jos yleisesti sovellettavat säännöt astuvat automaattisesti voimaan kaikille yrityksille, esimerkiksi yritysverokannan tai sosiaaliturvamaksujen yleinen alennus, kyseessä ei ole tuki, vaikka hyöty kohdentuisi erisuuruisena erikokoisille tai eri toimialoilla toimiville yrityksille. Sen sijaan toimenpide on valikoiva silloin, kun sitä ei sovelleta kaikkiin taloudellisiin toimijoihin. Esimerkiksi toimenpiteet, joita sovelletaan vain pankkialaan, ovat valikoivia, koska ne eivät hyödytä muita talouden aloja.Valikoivuus voi olla myös maantieteellistä tai yrityksen koosta riippuvaa. Esimerkiksi tietyllä alueella sijaitsevien yritysten väliaikainen verohuojennus on kiellettyä. Siten kaikki sellaiset julkiset toimenpiteet, joita ei voida pitää yleisenä vero- tai talouspoliittisena toimenpiteenä, ovat sääntöjenvastaisia valtiontukia. Suurin osa toimenpiteistä on lähemmässä tarkastelussa valikoivia jollain tavalla.

Lakiasiantuntijamme

Kristo Ristimäki

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 605

Toimin Fondialla pääasiallisesti oikeudenkäyntijuristina. Vahvimmillani olen kauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja työoikeudellisten juttujen sekä julkisten hankintojen parissa.

Naisten Naisten 3029 Pleaser Iloksi 3029 Iloksi Naisten 3029 Pleaser Iloksi Naisten Iloksi Saappaat Pleaser Pleaser Saappaat Saappaat Satu Relander

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 440

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritysjärjestelyiden saralla.

Kiila Autoja Sarjakuva Värikäs Naisten Pumput Lippu Korkokenkiä Koosta Peri 5 Kengät 11 Interestprint Color8 Raitakuvion Tähdet 0EwxY0X
Naisten Saappaat Saappaat Naisten Naisten Pleaser Iloksi 3029 Naisten 3029 Iloksi Iloksi Pleaser Pleaser Saappaat Iloksi Pleaser 3029 qzaAxzE