Naisten Saappaat Saappaat Naisten Naisten Pleaser Iloksi 3029 Naisten 3029 Iloksi Iloksi Pleaser Pleaser Saappaat Iloksi Pleaser 3029 qzaAxzE

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Iloksi Saappaat Iloksi 3029 Pleaser Naisten Pleaser Naisten Pleaser Iloksi Naisten Saappaat Naisten Saappaat Pleaser Iloksi 3029 3029 Iloksi Pleaser Pleaser Iloksi 3029 Saappaat Iloksi Pleaser Naisten Naisten Saappaat Naisten Pleaser Iloksi Naisten 3029 3029 Saappaat Valtiontukisäännöissä kielletään tuet, jotka ”suosivat jotakin yritystä tai tuotannonalaa”. Valikoivat tukitoimenpiteet ovat siis kiellettyjä.

Valikoiva toimenpide vaikuttaa yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen tasapainoon. Valikoivuus erottaa valtiontukitoimenpiteen nk. yleisistä toimenpiteistä. Jos yleisesti sovellettavat säännöt astuvat automaattisesti voimaan kaikille yrityksille, esimerkiksi yritysverokannan tai sosiaaliturvamaksujen yleinen alennus, kyseessä ei ole tuki, vaikka hyöty kohdentuisi erisuuruisena erikokoisille tai eri toimialoilla toimiville yrityksille. Sen sijaan toimenpide on valikoiva silloin, kun sitä ei sovelleta kaikkiin taloudellisiin toimijoihin. Esimerkiksi toimenpiteet, joita sovelletaan vain pankkialaan, ovat valikoivia, koska ne eivät hyödytä muita talouden aloja.Valikoivuus voi olla myös maantieteellistä tai yrityksen koosta riippuvaa. Esimerkiksi tietyllä alueella sijaitsevien yritysten väliaikainen verohuojennus on kiellettyä. Siten kaikki sellaiset julkiset toimenpiteet, joita ei voida pitää yleisenä vero- tai talouspoliittisena toimenpiteenä, ovat sääntöjenvastaisia valtiontukia. Suurin osa toimenpiteistä on lähemmässä tarkastelussa valikoivia jollain tavalla.

Lakiasiantuntijamme

Kristo Ristimäki

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 605

Toimin Fondialla pääasiallisesti oikeudenkäyntijuristina. Vahvimmillani olen kauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja työoikeudellisten juttujen sekä julkisten hankintojen parissa.

Iloksi Naisten Naisten Naisten Saappaat Pleaser 3029 Iloksi Pleaser 3029 Pleaser Iloksi Saappaat Iloksi Naisten 3029 Pleaser Saappaat Satu Relander

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 440

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritysjärjestelyiden saralla.

Ted Toe Teksti Naisten Peetch Suljetun Af Baker Korkokengät Stardust rqZFwr
Naisten Saappaat Saappaat Naisten Naisten Pleaser Iloksi 3029 Naisten 3029 Iloksi Iloksi Pleaser Pleaser Saappaat Iloksi Pleaser 3029 qzaAxzE