Morsiamen Sandaalit 5915 Norsunluun Fanciest 20 Korkokenkiä Kengät Peep Toe Naisten Hääjuhlissa Helmet Ilta Pumppu Z44BI5Pq

Menneen reilun vuoden aikana olen blogeissani käsitellyt ainoastaan perhokalastusta ja nimenomaan harrastusta aloittelevien kalastajien näkökulmasta. Uuden kalastuslain sekä kotimaamme huonojen kalakantojen myötä on ehkä tullut aika ottaa kantaa myös kalastuspoliittisiin asioihin sekä kalakantojen suojeluun. Eiköhän sitä perhokalastusta myös tulevaisuudessakin saada mukaan.


Norjan Lakselv joen maisemaa. Lakselvilla noudatetaan valikoivan kalastuksen periaatteita.

Tässä blogissa haluan avata lyhyesti maassamme jo yleisesti käytettävää termiä valikoiva kalastus, joka ymmärretään kuulijasta riippuen hieman eri tavoin ja monesti jopa täysin väärin.

Valikoivalla kalastuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kalastuksen kohde, eli saalis, voidaan pyydystämisen tai kalastamisen jälkeen valikoida joko vapautettavaksi takaisin veteen tai käyttäväksi ravinnoksi. Takaisin päästämisen edellytyksenä tulisi aina olla, että vapautettava kala on edelleen täysin elinkelpoinen.

Valikoivia pyydyksiä ovat esimerkiksi katiska ja rysä, mutta ei verkko. Siihen kala kuolee lähes poikkeuksetta, tai ainakin vahingoittuu kuolettavasti. Vaikka verkon silmäkoolla voidaan jonkinlaista valikointia suorittaa, on silti erittäin mahdollista, että lain mukaan rauhoitettu tai alamittainen kala jää siihen kiinni. Toinen tarina on vielä se, miten kala verkkoon kuolee.

Viehekalastuksessa valikointi on helpompaa, mutta siihenkin tulisi aina liittyä kalan vapauttamista ja selviämistä edesauttavia sääntöjä, kuten väkäsettömät koukut, solmuton haavin havas sekä vapautettavan kalan vedestä nostamisen välttäminen tai jopa kieltäminen.

Oleellista on myös ymmärtää, että kalastuslaki velvoittaa jokaisen kalastuksen harjoittajan tai harrastajan valikoivaan kalastukseen, sillä lain määräämien mittojen mukaan ala- ja ylämittaiset tai rauhoitetut kalat on laskettava aina takaisin veteen. Valitettavasti laki ei vain vaadi eikä velvoita noudattamaan kalojen selviämiseen liittyviä välttämättömiä toimia sekä sääntöjä.

Uuteen kalastuslakiin olisi pitänyt tehdä paljon enemmän uudistuksia ja tiukennuksia. Väkäsettömien koukkujen käyttöpakko olisi ollut yksi sellainen. Jos on nähnyt miten pientä haukea irroitettaan monikoukkuisesta vaapusta, ei tarvitse ihmetellä, miksi monet kalastusta harrastavat vierastavat kalojen vapauttamista takaisin veteen.

Törmäänkin usein kyselyihin kalojen vapauttamisesta. Mietin pitkään, miten väkäsettömyyden merkitystä voisi havainnollista maallikolle, joka ei kalastusta harrasta. Erään tavan keksin: Ensinnäkin otetaan vaappu, jossa on kaksi tai jopa kolme kolmihaarakoukkua väkäsillä. Verrokiksi otetaan yksihaarakoukkuinen jigi, josta on väkänen puristettu pois. Lisäksi tarvitaan vanha käytöstä poistunut villapaita. Molemmat vieheet vetäistään kiinni villapaitaan. Näiden kahden vieheen irrottaminen paidasta kertoo hieman siitä, mikä merkitys väkäsillä on kalan vapauttamiseen elinkelpoisena. Jigistä ei jää paitaan jälkeäkään, kun taas vaappu repii paidan pahasti. Nykyaikaisen vapaa-ajankalastajan saalis ei voi jäädä kiinni siitä, onko vieheessä väkäsiä vai ei. Alunperinhän väkänen on ollut koukussa vain varmistamassa syötin kiinnipysymistä.

Valikoiva kalastus, jonka osana pyydä ja päästä -kalastusta (catch & release) pidetään, pitäisi nähdä normaalina tapana harjoittaa vastuullista kalastusta, ja se tulisi yleisesti hyväksyä osana kalojen suojelua. Valikoiva kalastus mahdollistaa kalastusperinteen ja suositun harrastuksen jatkumisen sekä mahdollistaen samalla lupatulojen myötä kalojen elinolojen parantamisen ja kalakantojen laajemman hoitotyön.

Valtion toimet ja kalastukseen kohdennetut varat eivät vain yksinkertaisesti riitä kalakantojemme suojeluun tulevaisuudessa.