Käsintehtyjä Teräväkärkiset Yhdeksän Piikkikorko Kengät Pumput Naisten Aitoa Musta Nahkaa Seitsemän Tyylikäs Varvas Korkeakorkoisia ZZWwgaBq

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Aitoa Pumput Musta Kengät Yhdeksän Seitsemän Varvas Korkeakorkoisia Teräväkärkiset Käsintehtyjä Nahkaa Tyylikäs Piikkikorko Naisten Yhdeksän Teräväkärkiset Pumput Piikkikorko Musta Naisten Tyylikäs Nahkaa Käsintehtyjä Seitsemän Aitoa Korkeakorkoisia Varvas Kengät Valtiontukisäännöissä kielletään tuet, jotka ”suosivat jotakin yritystä tai tuotannonalaa”. Valikoivat tukitoimenpiteet ovat siis kiellettyjä.

Valikoiva toimenpide vaikuttaa yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen tasapainoon. Valikoivuus erottaa valtiontukitoimenpiteen nk. yleisistä toimenpiteistä. Jos yleisesti sovellettavat säännöt astuvat automaattisesti voimaan kaikille yrityksille, esimerkiksi yritysverokannan tai sosiaaliturvamaksujen yleinen alennus, kyseessä ei ole tuki, vaikka hyöty kohdentuisi erisuuruisena erikokoisille tai eri toimialoilla toimiville yrityksille. Sen sijaan toimenpide on valikoiva silloin, kun sitä ei sovelleta kaikkiin taloudellisiin toimijoihin. Esimerkiksi toimenpiteet, joita sovelletaan vain pankkialaan, ovat valikoivia, koska ne eivät hyödytä muita talouden aloja.Valikoivuus voi olla myös maantieteellistä tai yrityksen koosta riippuvaa. Esimerkiksi tietyllä alueella sijaitsevien yritysten väliaikainen verohuojennus on kiellettyä. Siten kaikki sellaiset julkiset toimenpiteet, joita ei voida pitää yleisenä vero- tai talouspoliittisena toimenpiteenä, ovat sääntöjenvastaisia valtiontukia. Suurin osa toimenpiteistä on lähemmässä tarkastelussa valikoivia jollain tavalla.

Lakiasiantuntijamme

Kristo Ristimäki

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 605

Toimin Fondialla pääasiallisesti oikeudenkäyntijuristina. Vahvimmillani olen kauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja työoikeudellisten juttujen sekä julkisten hankintojen parissa.

Varvas Kengät Piikkikorko Tyylikäs Teräväkärkiset Aitoa Seitsemän Korkeakorkoisia Nahkaa Musta Yhdeksän Käsintehtyjä Naisten Pumput Satu Relander

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 440

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritysjärjestelyiden saralla.

Naisten Ellie somi 609 Kengät Ellie Kengät qf0ax
Käsintehtyjä Teräväkärkiset Yhdeksän Piikkikorko Kengät Pumput Naisten Aitoa Musta Nahkaa Seitsemän Tyylikäs Varvas Korkeakorkoisia ZZWwgaBq Käsintehtyjä Teräväkärkiset Yhdeksän Piikkikorko Kengät Pumput Naisten Aitoa Musta Nahkaa Seitsemän Tyylikäs Varvas Korkeakorkoisia ZZWwgaBq