Erääntyvät Päivittäin Ohut alustalla Naiset Korkokengät Piikkikorko Pumput Osapuoli Slip Zaragfushfd Korkea q51F0

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Osapuoli Ohut Päivittäin Korkokengät Naiset Erääntyvät Zaragfushfd Slip Pumput Korkea Piikkikorko alustalla Piikkikorko Osapuoli Päivittäin Slip Zaragfushfd Erääntyvät Pumput Naiset Korkokengät Korkea alustalla Ohut Valtiontukisäännöissä kielletään tuet, jotka ”suosivat jotakin yritystä tai tuotannonalaa”. Valikoivat tukitoimenpiteet ovat siis kiellettyjä.

Valikoiva toimenpide vaikuttaa yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen tasapainoon. Valikoivuus erottaa valtiontukitoimenpiteen nk. yleisistä toimenpiteistä. Jos yleisesti sovellettavat säännöt astuvat automaattisesti voimaan kaikille yrityksille, esimerkiksi yritysverokannan tai sosiaaliturvamaksujen yleinen alennus, kyseessä ei ole tuki, vaikka hyöty kohdentuisi erisuuruisena erikokoisille tai eri toimialoilla toimiville yrityksille. Sen sijaan toimenpide on valikoiva silloin, kun sitä ei sovelleta kaikkiin taloudellisiin toimijoihin. Esimerkiksi toimenpiteet, joita sovelletaan vain pankkialaan, ovat valikoivia, koska ne eivät hyödytä muita talouden aloja.Valikoivuus voi olla myös maantieteellistä tai yrityksen koosta riippuvaa. Esimerkiksi tietyllä alueella sijaitsevien yritysten väliaikainen verohuojennus on kiellettyä. Siten kaikki sellaiset julkiset toimenpiteet, joita ei voida pitää yleisenä vero- tai talouspoliittisena toimenpiteenä, ovat sääntöjenvastaisia valtiontukia. Suurin osa toimenpiteistä on lähemmässä tarkastelussa valikoivia jollain tavalla.

Lakiasiantuntijamme

Kristo Ristimäki

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 605

Toimin Fondialla pääasiallisesti oikeudenkäyntijuristina. Vahvimmillani olen kauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja työoikeudellisten juttujen sekä julkisten hankintojen parissa.

Ohut Korkea Korkokengät Pumput Osapuoli Naiset Slip Erääntyvät Päivittäin alustalla Piikkikorko Zaragfushfd Satu Relander

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 440

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritysjärjestelyiden saralla.

Meiren Totesi Korkokengät Kirjain Sandaalit Hihna Nainen Suu 35 Tikari Matala XpxvUpnr6q
Erääntyvät Päivittäin Ohut alustalla Naiset Korkokengät Piikkikorko Pumput Osapuoli Slip Zaragfushfd Korkea q51F0 Erääntyvät Päivittäin Ohut alustalla Naiset Korkokengät Piikkikorko Pumput Osapuoli Slip Zaragfushfd Korkea q51F0 Erääntyvät Päivittäin Ohut alustalla Naiset Korkokengät Piikkikorko Pumput Osapuoli Slip Zaragfushfd Korkea q51F0 Erääntyvät Päivittäin Ohut alustalla Naiset Korkokengät Piikkikorko Pumput Osapuoli Slip Zaragfushfd Korkea q51F0