Kengät Korkokengät Pumput Varvas Alustan Luistaa Iltamat Agodor Erittäin Naisten Suljettu Punainen qRB1tzP

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Erittäin Alustan Korkokengät Punainen Pumput Kengät Agodor Varvas Naisten Iltamat Luistaa Suljettu Suljettu Alustan Kengät Agodor Naisten Varvas Luistaa Korkokengät Iltamat Erittäin Punainen Pumput Valtiontukisäännöissä kielletään tuet, jotka ”suosivat jotakin yritystä tai tuotannonalaa”. Valikoivat tukitoimenpiteet ovat siis kiellettyjä.

Valikoiva toimenpide vaikuttaa yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen tasapainoon. Valikoivuus erottaa valtiontukitoimenpiteen nk. yleisistä toimenpiteistä. Jos yleisesti sovellettavat säännöt astuvat automaattisesti voimaan kaikille yrityksille, esimerkiksi yritysverokannan tai sosiaaliturvamaksujen yleinen alennus, kyseessä ei ole tuki, vaikka hyöty kohdentuisi erisuuruisena erikokoisille tai eri toimialoilla toimiville yrityksille. Sen sijaan toimenpide on valikoiva silloin, kun sitä ei sovelleta kaikkiin taloudellisiin toimijoihin. Esimerkiksi toimenpiteet, joita sovelletaan vain pankkialaan, ovat valikoivia, koska ne eivät hyödytä muita talouden aloja.Valikoivuus voi olla myös maantieteellistä tai yrityksen koosta riippuvaa. Esimerkiksi tietyllä alueella sijaitsevien yritysten väliaikainen verohuojennus on kiellettyä. Siten kaikki sellaiset julkiset toimenpiteet, joita ei voida pitää yleisenä vero- tai talouspoliittisena toimenpiteenä, ovat sääntöjenvastaisia valtiontukia. Suurin osa toimenpiteistä on lähemmässä tarkastelussa valikoivia jollain tavalla.

Lakiasiantuntijamme

Kristo Ristimäki

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 605

Toimin Fondialla pääasiallisesti oikeudenkäyntijuristina. Vahvimmillani olen kauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja työoikeudellisten juttujen sekä julkisten hankintojen parissa.

Agodor Punainen Alustan Varvas Naisten Pumput Erittäin Suljettu Kengät Korkokengät Iltamat Luistaa Satu Relander

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 440

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritysjärjestelyiden saralla.

Nahka Retro Ramona Rockabilly Sydämet Lola Marilyn Korkokenkiä Musta tw1x8q0Oq
Kengät Korkokengät Pumput Varvas Alustan Luistaa Iltamat Agodor Erittäin Naisten Suljettu Punainen qRB1tzP Kengät Korkokengät Pumput Varvas Alustan Luistaa Iltamat Agodor Erittäin Naisten Suljettu Punainen qRB1tzP Kengät Korkokengät Pumput Varvas Alustan Luistaa Iltamat Agodor Erittäin Naisten Suljettu Punainen qRB1tzP Kengät Korkokengät Pumput Varvas Alustan Luistaa Iltamat Agodor Erittäin Naisten Suljettu Punainen qRB1tzP Kengät Korkokengät Pumput Varvas Alustan Luistaa Iltamat Agodor Erittäin Naisten Suljettu Punainen qRB1tzP Kengät Korkokengät Pumput Varvas Alustan Luistaa Iltamat Agodor Erittäin Naisten Suljettu Punainen qRB1tzP